06-11480885
info@lexis-dyslexie.nl

Jouw talenten

Bij Lexis zetten we jouw talenten in om beter te kunnen lezen, rekenen of concentreren. We kijken niet naar het etiket dyslexie, dyscalculie of AD(H)D, wij kijken naar de persoon erachter. Wat heb jij nodig? welke manier heb jij nodig om je te ontplooien? Er bestaan verschillende manieren om kennis en vaardigheden op te doen buiten de schoolse methode. Als je jouw manier van leren hebt ontdekt, gaat er een wereld voor je open. 

Wanneer jij de problemen met lezen, rekenen of concentreren wil oplossen, kan de Davis methode de oplossing bieden. De Davis methode geeft snel resultaat bij jong en oud.  De meeste mensen die in de praktijk komen zijn beelddenker, verder zie ik veel mensen die (ook) HSP zijn. Wat kun jij met deze kwaliteiten? Hoe kun jij het inzetten om je doel te bereiken? Dat gaan tijdens de counseling samen onderzoeken.

De belangrijkste punten:

  • Praktisch; jij hebt een doel en we gebruiken jouw sterke kanten om dit doel te bereiken;
  • Positief: met zelfvertrouwen en een nieuwe kijk op je eigen capaciteiten kun je de problemen omzetten naar nieuwe toepassingen;
  • Effectief: je leert te herkennen wanneer je waarnemingen verstoord raken en je kan dit zelf oplossen zonder hulpmiddelen;
  • Snel: door de individuele begeleiding kun je in een korte tijd veel resultaat behalen.

…of zoiets als dit